PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI

Wykonawstwo

Realizujemy projekty branży elektrycznej tj.:

 • Budynki Wielkokubaturowe tj. ( galerie handlowe, hale
  produkcyjnej, magazyny itp. )
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne, osiedla budynków
  mieszkalnych.
 • Budynki Biurowe.
 • Budynki oświatowe tj. (urzędy, szkoły, przedszkola,
  żłobki, akademiki itp.)
 • Budynki kultury i rozrywki tj. (kina, teatry itp.)
 • Budynki ochrony zdrowia tj. (Szpitale, zakłady opiekuńczo-zdrowotne, przychodnie itp.)
 • Budynki oraz budowle związane z komunikacją miejską.
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz rezydencje

Projektujemy:

 • Instalacje Elektryczne i Elektroenergetyczne
 • Dystrybucja mocy w obiektach kubaturowych
 • sieci kablowe i napowietrzne Wn, Sn, Nn
 • Projektujemy zasilenie infrastruktury drogowej tj. oświetlenie uliczne, oświetlenie mostowe.
 • Instalacje technologiczne, tj. zasilenia urządzeń, instalacje siłowe, oświetlenie.
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • instalacje odnawialnych źródeł energii ( Farmy i instalacje Fotowoltaiczne oraz wiatrowe.
 • Instalacje niskoprądowe (strukturalne, telefoniczne, telewizyjne,)
 • Instalacje antywłamaniowe i Kontroli Dostępu
 • Instalacje Systemu sygnalizacji pożaru SSP oraz
  oddymiania
Close Menu
PolishEnglishItalian