PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI

NADZORY I KIEROWNICTWO

Prowadzimy inwestorski nadzór budowlany, pełniąc rolę inspektora nadzoru lub/i kierownika robót instalacji elektrycznych. W ramach obowiązków weryfikujemy jakość, postęp i terminowość prac budowlanych oraz ich zgodność z pozwoleniem na budowę, projektami, przepisami BHP i PPOŻ, prawa budowlanego i normami. Przeprowadzamy odbiór inwestycji – poszczególnych etapów i końcowy. Gwarantujemy poprawność wykonanych prac pod kątem technicznym, technologicznym i prawnym oraz zgodności z wytycznymi projektu.
Close Menu
PolishEnglishItalian